Luchthavenweg 99, 5657 EA Eindhoven       

Specialisaties

Belastingadvies

Onze belastingadviseurs ondersteunen organisaties, (internationale) bedrijven en vermogende particulieren bij het behalen van optimale financiële resultaten. Daarbij kijken zij niet alleen naar de beste fiscale oplossingen. Zij leveren maatwerk door rekening te houden met specifieke wensen en met zaken zoals familiebanden en emoties.

Accountancy

Onze registeraccountants verdiepen zich continu in uw organisatie. Zij weten precies waar de risico’s en de kansen liggen. Zij zijn makkelijk benaderbaar en staan garant voor een nauwgezette financiële verslaglegging en controle. Op basis daarvan leveren zij u waardevolle sturingsinformatie om financieel gezond te blijven en te groeien.

Alle specialisaties

Belastingadvies specialiteiten

Onze belastingadviseurs ondersteunen organisaties, (internationale) bedrijven en vermogende particulieren bij het behalen van optimale financiële resultaten. Daarbij kijken zij niet alleen naar de beste fiscale oplossingen. Zij leveren maatwerk door rekening te houden met specifieke wensen en met zaken zoals familiebanden en emoties.

Filantropische instellingen, goede doelen

Nederland kent veel filantropische ofwel Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Zij ondersteunen talrijke goede doelen. De overheid stimuleert dat met fiscale faciliteiten. Donaties die bij leven worden verstrekt aan een ANBI zijn – onder voorwaarden – aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en niet belast met schenkbelasting. En een nalatenschap aan een ANBI is niet belast met erfbelasting.

Lees meer

Vermogende particulieren

Bezit u vermogen, dan krijgt u te maken met de fiscale en juridische regelgeving rond vermogen. Die regelgeving kent allerlei aspecten. Om daarmee adequaat om te gaan, is een grondige kennis van die regelgeving nodig. Dat geldt zeker wanneer er wijzigingen optreden in uw persoonlijke situatie of als de wetgeving wijzigt.

Lees meer

Familiebedrijven

Bij familiebedrijven zijn andere zaken belangrijk dan bij bedrijven die in handen zijn van investeerders of die beursgenoteerd zijn. Denk aan de betrokkenheid van de familie bij het bedrijf en aan de focus op de lange termijn. Niet alleen zakelijke overwegingen, maar ook emoties spelen daarbij een belangrijke rol. Die kunnen zelfs leiden tot onenigheid tussen familieleden. Bijvoorbeeld over leiderschap, eigendomsverhoudingen of de gewenste richting van de onderneming.

Lees meer

Accountancy specialiteiten

Onze registeraccountants verdiepen zich continu in uw organisatie. Zij weten precies waar de risico’s en de kansen liggen. Zij zijn makkelijk benaderbaar en staan garant voor een nauwgezette financiële verslaglegging en controle. Op basis daarvan leveren zij u waardevolle sturingsinformatie om financieel gezond te blijven en te groeien.

Audits voor bewindvoerders

Op grond van het “besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren” zijn deze beroepsgroepen onderworpen aan een audit.

Lees meer

Controle financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet

Voor zorgaanbieders die zorg bieden in het kader van Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet, is 1 april elk jaar een serieuze datum. Vóór 1 april dient namelijk de financiële productieverantwoording Wmo en financiële productieverantwoording Jeugdwet bij de gemeente(n) te worden aangeleverd.

Lees meer

Wisselinstellingen en betaalinstellingen

Het is verboden om de activiteiten geld wisselen en geld verzenden uit te oefenen zonder een door De Nederlandsche Bank verleende vergunning. Er dient te worden voldaan aan strenge wet- en regelgeving. Rubicon heeft jarenlange ervaring in deze branche en kan u begeleiden bij de aanvraag van een vergunning, assisteren bij het schrijven van het procedurehandboek en verlangde aanvullende werkzaamheden uitvoeren.

Lees meer

Neem contact op met onze belastingadviseurs en registeraccountants

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details