Luchthavenweg 99, 5657 EA Eindhoven       

Wisselinstellingen en betaalinstellingen

Wisselinstellingen en betaalinstellingen

De hoofdactiviteiten van deze kantoren zijn geld wisselen en/of geld verzenden.

Onder geld wisselen (Foreign money exchange) wordt verstaan het:

  • Wisselen van munten en bankbiljetten
    Hieronder valt het wisselen van één valuta, in munten of bankbiljetten van een andere valuta. Daarnaast valt het inwisselen van munten of bankbiljetten van een bepaalde valuta in munten of bankbiljetten van diezelfde valuta (bijvoorbeeld verschillende coupures) hieronder.
  • Uitbetalen van gelden op bepaalde betaalmiddelen
    Dit betreft het uitbetalen van munten en bankbiljetten op vertoon van een credit- of betaalkaart, cheques en tegen levering van bepaalde waardepapieren aan toonder.

Geld verzenden (money transfer) betreft het, zonder opening van betaalrekeningen, geld aan een begunstigde overmaken. Veelal maakt een geldverzendkantoor (betaalinstelling) gebruik van de infrastructuur van een andere organisatie (provider). De meest bekende providers zijn Moneygram en Western Union, maar daarnaast zijn er ook diverse aanbieders, vaak gespecialiseerd in geld verzenden naar één of enkele specifieke landen. De werkwijze is dat een opdrachtgever zich legitimeert bij een geldverzendkantoor en aangeeft wie de ontvanger is van het geld. Het bedrag wordt met provisie betaald. Een unieke code stelt de begunstigde vrijwel direct, waar dan ook ter wereld, in staat om (na legitimatie) het geld bij een geldverzendkantoor op te halen. Onderdeel van de strenge eisen is dat het geldverzendkantoor onderzoek dient te verrichten naar de herkomst van het geld dat wordt verzonden.

Het is verboden om de activiteiten geld wisselen en geld verzenden uit te oefenen zonder een door De Nederlandsche Bank [hierna: DNB] verleende vergunning. Er dient te worden voldaan aan strenge wet- en regelgeving. Indien de vergunning wordt verleend, word je aangemerkt als wisselinstelling (in geval van geld wisselen) of als betaalinstelling (in geval van geld verzenden). De vergunningen worden vermeld in afzonderlijke registers, die door DNB worden bijgehouden. Deze registers zijn openbaar. 

DNB houdt ook toezicht op de naleving van wet en regelgeving. Daarnaast wordt verlangd dat een externe deskundige (zoals accountant) werkzaamheden verricht.

De strenge regelgeving is ontstaan doordat deze bedrijfstak gedeeltelijk werd gebruikt voor het witwassen van (misdaad)geld en het financieren van terroristische activiteiten.

De wetgeving voor de wisselinstellingen en betaalinstellingen is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Zowel wisselinstellingen als betaalinstellingen vallen tevens onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme [Wwft].

Rubicon heeft jarenlange ervaring in deze branche en kan u begeleiden bij de aanvraag van een vergunning, assisteren bij het schrijven van het procedurehandboek en verlangde aanvullende werkzaamheden uitvoeren. In deze jaren hebben wij regelmatig discussie moeten voeren met DNB over de uitleg van de wetgeving (o.a. bestuurssamenstelling, welke vormen van geld wisselen vallen onder welke wetgeving en welke beheersingsmaatregelen moeten aanwezig zijn).

Indien u vragen heeft over geld wisselen, geld verzenden of vragen omtrent de Wft of de Wwft kunt u contact opnemen met Wilco van der Pol (+31 (0)40-235 34 30 of via wilco@rubiconadvies.nl).

Meer informatie nodig?

Neem dan contact op met onze registeraccountants.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details