Luchthavenweg 99, 5657 EA Eindhoven       

Filantropische instellingen, goede doelen

Fiscale stimulans voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)

Nederland kent veel filantropische ofwel Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Zij ondersteunen talrijke goede doelen. De overheid stimuleert dat met fiscale faciliteiten. Donaties die bij leven worden verstrekt aan een ANBI zijn – onder voorwaarden – aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en niet belast met schenkbelasting. En een nalatenschap aan een ANBI is niet belast met erfbelasting.

Het functioneren van ANBI

Het geld dat een ANBI ontvangt, is bedoeld om goede doelen te ondersteunen. Om dat optimaal te doen zijn deskundig fiscaal en juridisch advies essentieel. Zowel in het belang van het ANBI-bestuur als van de donateurs. Bovendien verlangen de maatschappij en de overheid steeds meer transparantie en kwaliteit. Elke ANBI is bijvoorbeeld wettelijk verplicht om de bestuurssamenstelling en financiële gegevens van de instelling openbaar te publiceren. En elke ANBI dient ook te voldoen aan diverse professionaliteitseisen.

ANBI-status verkrijgen en behouden

De ANBI-status wordt verstrekt door de Belastingdienst. Om de status te verkrijgen dient een instelling te voldoen aan een groot aantal voorwaarden. Onder andere op het gebied van bestuur, beleid, administratie, functiescheiding en werkzaamheid. De Belastingdienst toetst periodiek of nog steeds aan alle voorwaarden wordt voldaan. Is dat niet het geval, dan kan de Belastingdienst de ANBI-status intrekken.

Dienstverlening Rubicon

Rubicon heeft diverse ANBI’s als klant. Zij maken gebruik van onze uitgebreide kennis van en ervaring met de fiscale en juridische aspecten waarmee ANBI’s te maken hebben. Wij verrichten voor hen onder andere de volgende werkzaamheden:

  • Advisering en begeleiding bij de oprichting van een ANBI
  • Fiscale advisering en begeleiding bij het aanvragen van de ANBI-status
  • Begeleiding bij het opstellen van een beleidsplan
  • Begeleiding bij te publiceren gegevens over de ANBI
  • Het opstellen van de jaarrekening volgens de wettelijke eisen voor een ANBI
  • Advisering over organisatorische aspecten
  • Uitvoeren van eventuele wettelijk verplichte controles door onze afdeling accountancy

Meer informatie nodig?

Neem dan contact op met onze belastingadviseurs.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details