Luchthavenweg 99, 5657 EA Eindhoven       

Rubicon Registeraccountants

U wilt als bedrijf of organisatie financieel gezond zijn en groeien. Onze accountants ondersteunen u daarbij. Zij verdiepen zich continu in uw organisatie en bedrijfsvoering. Daardoor kennen zij uw organisatie door en door en weten ze precies waar de risico’s, maar vooral ook de kansen liggen. Zij staan garant voor een onafhankelijke, nauwgezette, betrouwbare financiële verslaglegging en controle. Op basis daarvan leveren zij u waardevolle sturingsinformatie en bieden u daarmee houvast voor nu en een leidraad voor de toekomst.

Autoriteit Financiële Markten

Rubicon Registeraccountants beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat betekent dat de inrichting en het bestuur van Rubicon en het stelsel van kwaliteitsbeheersingsmaatregelen voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Het betekent ook dat onze registeraccountants beschikken over alle vereiste deskundigheid en bevoegdheden om wettelijk verplichte controles te mogen uitvoeren. De AFM ziet er doorlopend op toe dat wij aan de eisen van de Wta blijven voldoen. Meer informatie vindt u bij de AFM.

Persoonlijk contact en makkelijk benaderbaar

Wij hebben oog voor de zaken die u bezighouden en vinden persoonlijk contact heel belangrijk. Daarom kiezen wij bewust voor korte communicatielijnen. Heeft u een vraag, dan kunt u onze accountants rechtstreeks bellen. En omdat wij werken met vaste prijsafspraken weet u vooraf waar u aan toe bent.

Onze accountancy dienstverlening

  • Samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen die voldoen aan de wettelijke eisen. Voor bedrijven en organisaties die wettelijk verplicht zijn een jaarrekening op te stellen. Maar ook voor andere partijen zoals banken en de belastingdienst die zekerheid willen dat de jaarrekening aan bepaalde normen voldoet.
  • Planning van ontvangsten en betalingen door het opstellen van liquiditeitsprognoses. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van financieringen of voor het werven van externe aandeelhouders.
  • Due diligence onderzoek om bij een bedrijfsovername de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie vast te stellen. En ook om in kaart te brengen wat de risico’s en kansen van de over te nemen onderneming zijn. Onze dienstverlening is daarbij zowel gericht op kopende als op verkopende partijen.

Algemene voorwaarden Accountancy

Meer informatie nodig?

Neem contact op met onze registeraccountants.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details