Luchthavenweg 99, 5657 EA Eindhoven        Inloggen op portal

Uw zaken goed geregeld, gewoon bij Rubicon!

Belastingadvies & Accountancy

Rubicon Belastingadviseurs en Registeraccountants staat voor deskundigheid, een hoog niveau van dienstverlening en een persoonlijke benadering. We zijn betrokken bij ons vak en de maatschappij, maar vooral bij u als klant. Bij ons krijgt u geen dikke rapporten en ellenlange memo’s. Wel een optimaal resultaat. Duidelijk, helder en goed onderbouwd. Wij werken voor middelgrote en grote bedrijven, multinationals, stichtingen en vermogende particulieren. Dat doen we zowel adviserend als uitvoerend. Als platte organisatie met korte lijnen heeft u bij ons altijd een vast aanspreekpunt. Uw belastingadviseur of accountant kunt u rechtstreeks bellen wat ons zeer benaderbaar maakt. Onze tarieven leggen we zoveel mogelijk vast. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent.

Belastingadvies

Belastingadvies specialiteiten

Filantropische instellingen, goede doelen

Nederland kent veel filantropische ofwel Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Zij ondersteunen talrijke goede doelen. De overheid stimuleert dat met fiscale faciliteiten. Donaties die bij leven worden verstrekt aan een ANBI zijn – onder voorwaarden – aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en niet belast met schenkbelasting. En een nalatenschap aan een ANBI is niet belast met erfbelasting.

Verder lezen

Vermogende particulieren

Bezit u vermogen, dan krijgt u te maken met de fiscale en juridische regelgeving rond vermogen. Die regelgeving kent allerlei aspecten. Om daarmee adequaat om te gaan, is een grondige kennis van die regelgeving nodig. Dat geldt zeker wanneer er wijzigingen optreden in uw persoonlijke situatie of als de wetgeving wijzigt.

Verder lezen

Familiebedrijven

Bij familiebedrijven zijn andere zaken belangrijk dan bij bedrijven die in handen zijn van investeerders of die beursgenoteerd zijn. Denk aan de betrokkenheid van de familie bij het bedrijf en aan de focus op de lange termijn. Niet alleen zakelijke overwegingen, maar ook emoties spelen daarbij een belangrijke rol. Die kunnen zelfs leiden tot onenigheid tussen familieleden. Bijvoorbeeld over leiderschap, eigendomsverhoudingen of de gewenste richting van de onderneming.

Verder lezen

Accountancy

Accountancy specialiteiten

Audits voor bewindvoerders

Op grond van het “besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren” zijn deze beroepsgroepen onderworpen aan een audit.

Verder lezen

Controle financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet

Voor zorgaanbieders die zorg bieden in het kader van Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet, is 1 april elk jaar een serieuze datum. Vóór 1 april dient namelijk de financiële productieverantwoording Wmo en financiële productieverantwoording Jeugdwet bij de gemeente(n) te worden aangeleverd.

Verder lezen

Wisselinstellingen en betaalinstellingen

Het is verboden om de activiteiten geld wisselen en geld verzenden uit te oefenen zonder een door De Nederlandsche Bank verleende vergunning. Er dient te worden voldaan aan strenge wet- en regelgeving. Rubicon heeft jarenlange ervaring in deze branche en kan u begeleiden bij de aanvraag van een vergunning, assisteren bij het schrijven van het procedurehandboek en verlangde aanvullende werkzaamheden uitvoeren.

Verder lezen

Laatste nieuwsberichten

De belasting- en invorderingsrente zijn met ingang van 1 januari 2024 (weer) verhoogd

Lees verder

Belastingplan 2024

Lees verder

De “turboliquidatie” van rechtspersonen wordt minder gemakkelijk

Lees verder

Het Deliveroo arrest: de bezorgers van Deliveroo zijn geen ZZP-ers maar werknemers

Lees verder

Belastingplan 2023

Lees verder

Fiscale faciliteiten voor investeringen om duurzaam te ondernemen

Lees verder

De vèrstrekkende gevolgen van het arrest van de Hoge Raad over de box 3-heffing

Lees verder

De Hoge Raad zet een streep door huidige box 3 belasting

Lees verder

Overzicht van de fiscale plannen van Rutte IV

Lees verder

Personeel / werknemers duurzaam binden aan uw organisatie

Lees verder

Bedrijfsoverdracht: begin tijdig!

Lees verder

E-commerce: vanaf 1 juli 2021 gelden er nieuwe btw-regels

Lees verder

Belastingplan 2021

Lees verder

Maatregelen tegen excessief lenen bij de eigen bv (de rekening-courantmaatregel)

Lees verder

Het kabinet gaat box 3 grondig aanpassen

Lees verder

Registerplicht voor de UBO

Lees verder

Wellicht wettelijk verplichte accountantscontrole voor betaaldienstverleners

Lees verder

Maatregelen tegen excessief lenen bij de eigen bv (de rekening courantmaatregel)

Lees verder

De auto van de zaak anno 2019

Lees verder

Waar de DGA rekening mee moet houden bij schulden aan de bv en verhuur van bedrijfspanden

Lees verder

Wij zijn lid / hebben een vergunning van

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

SRA

Accountant lid van NBA

AFM

Neem contact op met onze belastingadviseurs en registeraccountants.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details