Luchthavenweg 99, 5657 EA Eindhoven       

Uw zaken goed geregeld, gewoon bij Rubicon!

Belastingadvies & Accountancy

Rubicon Belastingadviseurs en Registeraccountants staat voor deskundigheid, een hoog niveau van dienstverlening en een persoonlijke benadering. We zijn betrokken bij ons vak en de maatschappij, maar vooral bij u als klant. Bij ons krijgt u geen dikke rapporten en ellenlange memo’s. Wel een optimaal resultaat. Duidelijk, helder en goed onderbouwd. Wij werken voor middelgrote en grote bedrijven, multinationals, stichtingen en vermogende particulieren. Dat doen we zowel adviserend als uitvoerend. Als platte organisatie met korte lijnen heeft u bij ons altijd een vast aanspreekpunt. Uw belastingadviseur of accountant kunt u rechtstreeks bellen wat ons zeer benaderbaar maakt. Onze tarieven leggen we zoveel mogelijk vast. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent.

Belastingadvies

Belastingadvies specialiteiten

Filantropische instellingen, goede doelen

Nederland kent veel filantropische ofwel Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Zij ondersteunen talrijke goede doelen. De overheid stimuleert dat met fiscale faciliteiten. Donaties die bij leven worden verstrekt aan een ANBI zijn – onder voorwaarden – aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en niet belast met schenkbelasting. En een nalatenschap aan een ANBI is niet belast met erfbelasting.

Verder lezen

Vermogende particulieren

Bezit u vermogen, dan krijgt u te maken met de fiscale en juridische regelgeving rond vermogen. Die regelgeving kent allerlei aspecten. Om daarmee adequaat om te gaan, is een grondige kennis van die regelgeving nodig. Dat geldt zeker wanneer er wijzigingen optreden in uw persoonlijke situatie of als de wetgeving wijzigt.

Verder lezen

Familiebedrijven

Bij familiebedrijven zijn andere zaken belangrijk dan bij bedrijven die in handen zijn van investeerders of die beursgenoteerd zijn. Denk aan de betrokkenheid van de familie bij het bedrijf en aan de focus op de lange termijn. Niet alleen zakelijke overwegingen, maar ook emoties spelen daarbij een belangrijke rol. Die kunnen zelfs leiden tot onenigheid tussen familieleden. Bijvoorbeeld over leiderschap, eigendomsverhoudingen of de gewenste richting van de onderneming.

Verder lezen

Accountancy

Accountancy specialiteiten

Audits voor bewindvoerders

Op grond van het “besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren” zijn deze beroepsgroepen onderworpen aan een audit.

Verder lezen

Controle financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet

Voor zorgaanbieders die zorg bieden in het kader van Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet, is 1 april elk jaar een serieuze datum. Vóór 1 april dient namelijk de financiële productieverantwoording Wmo en financiële productieverantwoording Jeugdwet bij de gemeente(n) te worden aangeleverd.

Verder lezen

Wisselinstellingen en betaalinstellingen

Het is verboden om de activiteiten geld wisselen en geld verzenden uit te oefenen zonder een door De Nederlandsche Bank verleende vergunning. Er dient te worden voldaan aan strenge wet- en regelgeving. Rubicon heeft jarenlange ervaring in deze branche en kan u begeleiden bij de aanvraag van een vergunning, assisteren bij het schrijven van het procedurehandboek en verlangde aanvullende werkzaamheden uitvoeren.

Verder lezen

Laatste nieuwsberichten

15 juli 2024

Btw bij short-stayverhuur: wat ondernemers moeten weten

Lees verder
27 juni 2024

Waardestijging woning belast in box 3?

Lees verder
20 juni 2024

Recht op aftrek btw op draagconstructie woning en op zonnepanelen bij verhuur woning?

Lees verder
10 juni 2024

Gratis gezonde lunchmaaltijden?

Lees verder
10 juni 2024

Ook de Wet rechtsherstel box 3 is discriminerend

Lees verder
3 juni 2024

Verkoop woning aan bv tegen (te) hoge prijs. Bevoordeling?

Lees verder
23 mei 2024

Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord

Lees verder
13 mei 2024

Niet-verhuurde woning in box 3

Lees verder
2 mei 2024

Vaststelling rendementspercentage box 3 banktegoeden en schulden voor 2023

Lees verder
30 april 2024

Was een verbouwing zo ingrijpend dat in wezen nieuwbouw is ontstaan?

Lees verder
25 april 2024

Kamerbrief over toekomstig stelsel box 3

Lees verder
18 april 2024

Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend

Lees verder
18 april 2024

Fiscale risico’s bij schuiven met panden: wat u moet weten

Lees verder
18 april 2024

Verdeling van aftrekposten door fiscale partners kan later aangepast worden

Lees verder
11 april 2024

Omvang administratie- en bewaarplicht ondernemers

Lees verder
11 april 2024

Fiscale migratie: waar is thuis?

Lees verder
4 april 2024

Fiscaal kat-en-muisspel

Lees verder
21 maart 2024

Renteroulette: gekibbel om een lening van de bv

Lees verder
21 maart 2024

Hoe een foutje in een managementovereenkomst de inspecteur bijna in de kaart speelde

Lees verder
14 maart 2024

Werkelijk behaald rendement box 3 niet inzichtelijk gemaakt: geen rechtsherstel

Lees verder
7 maart 2024

Tijdstip opleggen aanslag schenkbelasting

Lees verder
7 maart 2024

Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding in consultatie

Lees verder
7 maart 2024

Openstelling SDE++ 2024

Lees verder
29 februari 2024

Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?

Lees verder
22 februari 2024

Bestuurders aansprakelijk voor belastingfraude

Lees verder
22 februari 2024

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft

Lees verder
15 februari 2024

Conclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is ondeugdelijk

Lees verder
15 februari 2024

Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3

Lees verder
8 februari 2024

Melding uitbetalingen aan derden bij factuur met btw verlegd

Lees verder
1 februari 2024

Forfaitaire rendementen banktegoeden en schulden 2023 bekend

Lees verder

De belasting- en invorderingsrente zijn met ingang van 1 januari 2024 (weer) verhoogd

Lees verder
18 januari 2024

Rentevergoeding over teruggaaf belastingheffing box 3?

Lees verder
18 januari 2024

Extra verhoging minimumloon per 1 juli 2024

Lees verder
11 januari 2024

Afscheidsbonus bij verkoop deelneming valt niet onder deelnemingsvrijstelling

Lees verder
11 januari 2024

Legaat is geen schenking

Lees verder
4 januari 2024

Tarieven en heffingskortingen 2024

Lees verder
4 januari 2024

Energielijst 2024 vastgesteld

Lees verder
4 januari 2024

Wijzigingen loonbelasting 2024

Lees verder
4 januari 2024

Wettelijke rente per 1 januari 2024

Lees verder
4 januari 2024

Aanpassing Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Lees verder
4 januari 2024

Wijzigingen inkomstenbelasting 2024

Lees verder
21 december 2023

Belastingplan 2024 grotendeels aangenomen

Lees verder
21 december 2023

Onzakelijke winstverdeling vof tussen echtgenoten

Lees verder
14 december 2023

Arbeidskorting, eigenwoningforfait en rendementspercentages box 3

Lees verder
14 december 2023

Overeenkomst met België over vaste inrichting en thuiswerkende werknemers

Lees verder
7 december 2023

Subsidie nieuwe elektrische auto in 2024 naar € 2.950

Lees verder
7 december 2023

Toepassing gerichte vrijstellingen voor werknemer met buitenlandse werkgever

Lees verder
30 november 2023

Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024

Lees verder
23 november 2023

Premiepercentages 2024

Lees verder
23 november 2023

AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden in 2029

Lees verder
16 november 2023

Te hoge rente op eigenwoningschuld binnen familie gecorrigeerd

Lees verder
16 november 2023

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op recente uitbreiding van belangen in dochtermaatschappijen

Lees verder
9 november 2023

Vrije ruimte in 2023 hoger dan in 2024

Lees verder
9 november 2023

Aftrekposten in hoogste tariefschijf in 2023

Lees verder
9 november 2023

Optimaliseer de investeringsaftrek in 2023 en 2024

Lees verder
9 november 2023

Aandachtspunten voor de aanmerkelijkbelanghouder

Lees verder
9 november 2023

Salaris dga in 2023

Lees verder
9 november 2023

Aandachtspunten btw 2023

Lees verder
9 november 2023

Aandachtspunten jaarafsluiting 2023

Lees verder
9 november 2023

Aandachtspunten belastingheffing in box 3

Lees verder
9 november 2023

Overweeg om vermogen over te hevelen naar de (klein)kinderen

Lees verder
9 november 2023

Premies lijfrentevoorzieningen 2023

Lees verder
9 november 2023

Giftenaftrek in 2023

Lees verder
9 november 2023

Aandachtspunten vennootschapsbelasting 2023

Lees verder
2 november 2023

NHG-grens 2024 vastgesteld

Lees verder
2 november 2023

Belastingplan 2024 door Tweede Kamer

Lees verder
26 oktober 2023

Ontslag op staande voet vanwege diefstal

Lees verder

Belastingplan 2024

Lees verder

De “turboliquidatie” van rechtspersonen wordt minder gemakkelijk

Lees verder

Het Deliveroo arrest: de bezorgers van Deliveroo zijn geen ZZP-ers maar werknemers

Lees verder

Belastingplan 2023

Lees verder

Fiscale faciliteiten voor investeringen om duurzaam te ondernemen

Lees verder

De vèrstrekkende gevolgen van het arrest van de Hoge Raad over de box 3-heffing

Lees verder

De Hoge Raad zet een streep door huidige box 3 belasting

Lees verder

Overzicht van de fiscale plannen van Rutte IV

Lees verder

Personeel / werknemers duurzaam binden aan uw organisatie

Lees verder

Bedrijfsoverdracht: begin tijdig!

Lees verder

E-commerce: vanaf 1 juli 2021 gelden er nieuwe btw-regels

Lees verder

Belastingplan 2021

Lees verder

Maatregelen tegen excessief lenen bij de eigen bv (de rekening-courantmaatregel)

Lees verder

Het kabinet gaat box 3 grondig aanpassen

Lees verder

Registerplicht voor de UBO

Lees verder

Wellicht wettelijk verplichte accountantscontrole voor betaaldienstverleners

Lees verder

Maatregelen tegen excessief lenen bij de eigen bv (de rekening courantmaatregel)

Lees verder

De auto van de zaak anno 2019

Lees verder

Waar de DGA rekening mee moet houden bij schulden aan de bv en verhuur van bedrijfspanden

Lees verder

Wij zijn lid / hebben een vergunning van

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

SRA

Accountant lid van NBA

AFM

Neem contact op met onze belastingadviseurs en registeraccountants.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details