Luchthavenweg 99, 5657 EA Eindhoven       

De belasting- en invorderingsrente zijn met ingang van 1 januari 2024 (weer) verhoogd

Schrijver

Casper Remmers

Gepubliceerd op

26 januari 2024

De belasting- en invorderingsrente zijn met ingang van 1 januari 2024 (weer) verhoogd

De overheid hanteert al jaren een systeem, waarbij de overheid zelf bijna nooit belastingrente moet vergoeden. Maar als belastingplichtigen belasting moeten (bij)betalen is al snel belastingrente verschuligd. Kortom, de wettelijke regels omtrent belastingrente zijn onevenwichtig.

Daarbij komt dat de rentepercentages geen relatie hebben met de marktrente. De belastingrente bedroeg per 31 december 2023 6% voor o.a. de inkomstenbelasting. Voor de vennootschapsbelasting was dit 8%. Tijdens de coronaperiode waren deze rentepercentages tijdelijk verregaand gematigd. 

Algemeen

Een belastingplichtige die op 1 juli nog belasting verschuldigd is over het voorafgaande jaar of jaren, moet over dat bedrag vanaf 1 juli belastingrente betalen.

Invorderingsrente is verschuldigd als de belasting niet binnen de geldende betalingstermijn betaald is.

Nieuwe rentepercentages

Klik hier voor een overzicht van de percentages van belastingrente van voorgaande jaren.

Belang van correcte voorlopige aanslagen

Er kan niet altijd worden vermeden dat er belastingrente moet worden betaald, echter door zo adequaat mogelijk de belastingpositie te beoordelen, kan in veel gevallen vermeden worden dat er belastingrente moet worden betaald. In andere gevallen kan het worden beperkt.

Om de hoge belastingrente (zoveel mogelijk) te vermijden, is het van groot belang dat er goed gecontroleerd wordt of door de belastingdienst correcte voorlopige aanslagen worden opgelegd. Indien dat niet het geval is, dan moet er een verzoek bij de belastingdienst worden ingediend om een aanvullende voorlopige aanslag op te leggen. Er kan dan beter een wat te hoge voorlopige aanslag worden aangevraagd dan een te lage voorlopige aanslag.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kun u contact opnemen met onze belastingadviseurs (040-2353430).

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details