Luchthavenweg 99, 5657 EA Eindhoven       

E-commerce: vanaf 1 juli 2021 gelden er nieuwe btw-regels

Schrijver

Casper Remmers

Gepubliceerd op

22 maart 2021

E-commerce: vanaf 1 juli 2021 gelden er nieuwe btw-regels

Met ingang van 1 juli a.s. wordt de btw-regelgeving voor webshopondernemers, die producten via internet verkopen aan buitenlandse consumenten, gewijzigd. Het doel is de btw-heffing op de online-verkoop van goederen te moderniseren en te vereenvoudigen. De nieuwe regels zijn ook bedoeld om btw-fraude tegen te gaan. De nieuwe regels gelden voor alle producten, behalve voor de verkoop van auto’s en accijnsgoederen.

Huidige regeling

Als een webshopondernemer producten verkoopt aan consumenten in andere EU-landen, is voor de btw de afstandsverkopenregeling van toepassing. Dit komt hierop neer:

(*)   De omzetgrens verschilt per lidstaat. In Nederland bedraagt de omzetgrens € 100.000, bijvoorbeeld in België bedraagt de omzetgrens € 35.000. Het is dus belangrijk per land na te gaan welke omzetgrens geldt.

Als de omzet in een andere EU-lidstaat hoger is dan het drempelbedrag, dan moet vanaf dat moment de webshopondernemer zich laten registreren bij de belastingdienst aldaar en aangifte(n) doen en de verschuldigde buitenlandse btw afdragen. Dit is, zeker als er in verschillende EU-lidstaten het drempelbedrag wordt overschreden, complex. Want ieder lidstaat heeft eigen btw-tarieven en verschillende afwijkingen ten opzichte van de Nederlandse btw-regels. Daarnaast moet er met de prijsstelling van de artikelen rekening worden gehouden met de verschillende btw-tarieven in de EU-lidstaten. In de praktijk is dit alleen voor grote(re) webshopondernemers haalbaar.  

Nieuwe regeling

De Europese Commissie wil het voor webshopondernemers, die artikelen verkopen aan consumenten in andere EU-lidstaten, gemakkelijker en goedkoper maken om aan de btw-regels te voldoen. Het huidige Mini-One-Stop-Shop-Systeem (MOSS), dat nu alleen van toepassing is op elektronische diensten, zoals streaming, of het downloaden van software, wordt uitgebreid voor de levering van goederen. Er komt een nieuw systeem:

de One-Stop-Shop-regeling (OSS), waardoor webshopondernemers en platformen zich niet in het buitenland hoeven te registeren.

OSS-aangifte

Als vanaf 1 juli 2021 bij grensoverschrijdende verkoop van producten de drempel van € 10.000 per jaar (deze grens geldt voor alle EU-lidstaten gezamenlijk) wordt overschreden, dan moet de btw in rekening worden gebracht van het land waar de consument woont. Dat betekent dat in dit systeem ook sprake is van verschillende btw-percentages, waarmee bij vaststelling van de verkoopprijzen rekening moet worden gehouden.

Dat werkt als volgt:

via de OSS-portal van de Nederlandse belastingdienst aangeven.

bij het juiste EU-land terechtkomt.

Deelname aan de OSS-regeling is vrijwillig. Men kan er ook voor kiezen om in de desbetreffende EU-lidstaat btw-aangifte(n) te doen en aldaar de btw betalen. De meeste webshopondernemers zullen gebruik gaan maken van het OSS-systeem, omdat dit veel gemakkelijker is en minder administratieve lasten geeft.

Overige wijzigingen

Tot 1 juli 2021 geldt voor buiten de EU gevestigde ondernemers een btw-vrijstelling voor

de rechtstreekse levering van goederen met een waarde tot en met € 22 aan particulieren. Deze btw-vrijstelling vervalt. Er moet vanaf 1 juli 2021 altijd btw worden betaald bij invoer van goederen. Hierdoor wordt een gelijkere concurrentiepositie bereikt tussen ondernemers binnen en buiten de EU.

Platforms, die internetverkopen aan particulieren faciliteren, moeten vanaf 1 juli 2021 de btw afhandelen voor ondernemers, die via deze platforms artikelen verkopen aan particulieren (dropshipping). De platformen moeten voor die ondernemers de btw afhandelen als de goederen nog niet in de EU zijn ingevoerd èn een waarde hebben van maximaal € 150.

Verkoop buiten de EU

Als artikelen worden geleverd buiten de EU, dan is die levering met 0% btw belast. Om het 0%-tarief te mogen toepassen, moet worden aangetoond dat de producten daadwerkelijk worden uitgevoerd. Of de artikelen worden geleverd aan een particulier of ondernemer, maakt niet uit.

Leveringen aan ondernemers

Voor leveringen door webshops aan ondernemers in andere EU-lidstaten, gelden de normale regels. De btw wordt verlegd naar de koper van het product, die dat in de eigen btw-aangifte moet opnemen.

Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze belastingadviseurs

(040-2353430).

enkort ingaan op het arrest van de Hoge Raad en komen met een toelichting hoe de belastingdienst moet handelen. Als er ontwikkelingen zijn, zullen wij u hierover informeren.

De in dit bericht aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet gericht op uw persoonlijke situatie. Dit bericht kan niet worden beschouwd als een advies.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details