Luchthavenweg 99, 5657 EA Eindhoven       

Het kabinet gaat box 3 grondig aanpassen

Schrijver

Casper Remmers

Gepubliceerd op

12 september 2019

Het kabinet gaat box 3 grondig aanpassen

Op 6 september 2019 heeft de Staatsecretaris van Financiën een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een voorstel om box 3 grondig te wijzigen. De voornaamste reden om de regels aan te passen is de grote onvrede over het feit dat nu belasting wordt geheven over niet genoten rendementen (de spaarrente is tegenwoordig nihil en wordt waarschijnlijk negatief). Het wetsvoorstel zal vóór de zomer van 2020 worden ingediend. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2022 in werking treedt.

In het voorstel wordt rekening gehouden met de werkelijke samenstelling van het vermogen. Dit vermogen wordt onderverdeeld in spaartegoeden, overige bezittingen en schulden, elk met hun eigen forfaitair rendement. Dit forfaitair rendement zal jaarlijks worden vastgesteld en zo goed mogelijk aansluiten bij de werkelijke rendementen. Het belastingtarief in box 3 zal stijgen van 30% naar circa 33%.

Systematiek:

  1. Zijn de bezittingen hoger dan het heffingsvrije vermogen (momenteel € 30.360 per belastingplichtige)? Als het vermogen lager is dan het heffingsvrije vermogen, dan is geen sprake van belastingheffing. Zo ja, dan komt het volgende aan de orde:
  2. Het vermogen wordt onderverdeeld in spaargeld, overige bezittingen en schulden.
  3. Iedere categorie heeft een eigen forfaitair rendement (cijfers op basis van 2020):
    1. Forfaitair rendement over spaargelden: 0,09%
    1. Forfaitair rendement over overige bezittingen: 5,33%
    1. Forfaitaire debetrente over schulden: 3,03%
  4. Het forfaitair inkomen in box 3 wordt als volgt berekend:

(0,09% x spaartegoeden) + (5,33% x overige bezittingen) -/- (3,03% over de schulden)

Bij een rente van 0,09% is een spaartegoed van circa € 440.000 belastingvrij. Als de rente stijgt, dan daalt het belastingvrij spaartegoed. Bijvoorbeeld bij een rente van 1% is het spaartegoed nog maar tot € 40.000 belastingvrij!

Wat zijn de gevolgen?

We moeten het wetsvoorstel afwachten om te weten hoe de wijzigingen exact zullen zijn. Daarna kan worden bezien wat voor u de gevolgen zijn. De gehanteerde rendementen en bijbehorende belastingtarieven kunnen wijzigen.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze belastingadviseurs.

De in dit bericht aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet gericht op uw persoonlijke situatie. Dit bericht kan niet worden beschouwd als een advies.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details