Luchthavenweg 99, 5657 EA Eindhoven       

Waar de DGA rekening mee moet houden bij schulden aan de bv en verhuur van bedrijfspanden

Schrijver

Casper Remmers

Gepubliceerd op

24 januari 2019

Waar de DGA rekening mee moet houden bij schulden aan de bv en verhuur van bedrijfspanden

Als directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) bent u in de positie om zaken te doen met uw bv. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat u en uw bv altijd zakelijk moeten handelen. Om te beoordelen of de overeenkomst zakelijk is, moet u zichzelf afvragen of u of de bv de overeenkomst tegen dezelfde voorwaarden ook zou zijn aangegaan met een onafhankelijke derde. In dit artikel worden enkele veel voorkomende situaties behandeld, te weten de rekening-courantmaatregel en verhuur van eigen bedrijfspanden.

Lenen bij uw bv

Rekening courantmaatregel

Het kabinet wil per 1 januari 2022 een rekening-courantmaatregel invoeren om lenen bij de eigen bv te ontmoedigen. Deze maatregel houdt kort gezegd in dat als de DGA een schuld heeft van meer dan € 500.000, het meerdere bij de DGA als dividend in box 2 wordt belast. Deze rekening courantmaatregel geldt voor alle schulden bij de bv, uitgezonderd bestaande en nieuwe eigenwoningschulden.

Als het totaalbedrag van uw niet-eigenwoningschulden lager is dan € 500.000, betekent dat niet dat de fiscus dit per definitie accepteert. De leningen moeten altijd onder zakelijke voorwaarden zijn aangegaan. Hieronder wordt onder meer verstaan dat er een schriftelijke overeenkomst is opgesteld, dat sprake is van een reële aflossingsplicht (die ook moet worden nagekomen), een marktconforme rente is afgesproken en dat er zekerheden zijn verstrekt.

Wij adviseren u om rekening te houden met de komende rekening-courantmaatregel bij het aangaan van nieuwe schulden en te beoordelen hoe u uw huidige schulden aan uw bv gaat aflossen.


Lenen ter financiering van de eigen woning

De bv kan u een lening verstrekken voor de aanschaf, verbouwing of het onderhoud van de eigen woning. Uitgaande van een zakelijke leningsovereenkomst is de rente voor u, als eigenwoningrente, aftrekbaar in box 1 tegen maximaal tarief van 49%. De rente is bij de bv belast. Met ingang van 2013 moet op deze lening tenminste annuïtair worden afgelost, tenzij overgangsrecht van toepassing is. Er geldt voor eigenwoningschulden aan uw bv een informatieverplichting. U moet in uw aangifte inkomstenbelasting de gegevens over deze lening verstrekken aan de belastingdienst.

Bedrijfspanden

Aankoop pand door DGA en verhuur aan de bv

Als u het bedrijfspand in privé koopt en deze verhuurt aan uw bv, dan valt dit onder de terbeschikkingstellingsregeling (hierna: TBS-regeling). U moet dan een zakelijk huurcontract met een marktconforme huur met uw bv aangaan. De betaalde huursom vormt voor de bv aftrekbare kosten. De huurinkomsten minus de kosten worden belast in box 1. Een gerealiseerde boekwinst op het pand is ook belast in box 1. Onder de TBS-regeling heeft u recht op een vrijstelling van 12%. Hierdoor wordt het hoogste tarief 45,54% in plaats van 51,75%.

Aankoop pand in de bv

De keuze om een bedrijfspand in een bv of door de DGA te laten kopen, wordt naast de fiscale aspecten ook bepaald door bedrijfsrisico’s en toekomstplannen (bijvoorbeeld: bedrijfsoverdracht) van de DGA. Daarbij komt bij een holdingstructuur de vraag aan de orde door welke bv het pand wordt gekocht. Dikwijls wordt dan gekozen om het pand te laten kopen door de houdstermaatschappij, die het pand – onder zakelijke voorwaarden – verhuurt aan de werkmaatschappij. Mocht de werkmaatschappij in problemen komen, dan is het bedrijfspand veilig voor schuldeisers (uitzonderingen daargelaten).

Tot slot

Indien u transacties met uw bv aangaat, zorg ervoor dat dit onder zakelijke voorwaarden plaats vindt en dat u zich houdt aan de overeenkomst. De belastingdienst is de laatste jaren steeds kritischer geworden op transacties tussen de DGA en zijn of haar bv. Speciale aandacht moet worden gegeven aan de rekening-courantmaatregel.

Indien u nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met onze belastingadviseurs.

De in dit bericht aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet gericht op uw persoonlijke situatie. Dit bericht kan niet worden beschouwd als een advies.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details