Luchthavenweg 99, 5657 EA Eindhoven       

Wellicht wettelijk verplichte accountantscontrole voor betaaldienstverleners

Schrijver

Casper Remmers

Gepubliceerd op

16 april 2019

Wellicht wettelijk verplichte accountantscontrole voor betaaldienstverleners,waaronder betaalinstellingen en elektronisch-geldinstellingen

De Nederlandsche Bank (DNB) wil een wettelijk verplichte accountantscontrole voor alle betaaldienstverleners, waaronder betaalinstellingen en elektronisch-geldinstellingen. Minister Hoekstra van Financiën staat hier positief tegenover.

DNB wil graag voor alle vergunninghoudende betaaldienstverleners (dus ook betaalinstellingen en elektronisch-geldinstellingen) een wettelijke verplichting tot het aanleveren van door een accountant gecontroleerde staten c.q. jaarrekening met controleverklaring. Dat heeft DNB op 27 maart 2019, in haar Wetgevingsbrief 2019, bij Minister Hoekstra van Financiën aangegeven.

Op 10 april 2019 reageerde Minister Hoekstra dat hij in beginsel positief tegenover deze wens staat om de wettelijke verplichte accountantscontrole, die al geldt voor financiële instellingen, gelijk te trekken voor betaalinstellingen. Wel geeft hij daarbij aan rekening te willen houden met de verzwaring van administratieve lasten. Naar dat laatste gaat hij nader onderzoek doen.

Rubicon heeft grote vaktechnische kennis van betaalinstellingen en wisselinstellingen. Daarnaast beschikt Rubicon over de AFM-vergunning om wettelijke controles te mogen verrichten.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kun u contact opnemen met onze registeraccountants (040-2353430).

De in dit bericht aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet gericht op uw persoonlijke situatie. Dit bericht kan niet worden beschouwd als een advies.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details